Kierownik

Posted on by 0 comment

Podobnie jak kierownik budowy ma konkretne obowiązki względem pracy jaką wykonuje, ma jednocześnie prawa. Lista może nie jest zbyt długa, ale prawa zostały określone, dlatego każdy kierownik musi je znać, aby w razie potrzeby móc się na nie powołać i co za tym idzie, podjąć konkretne działania.

Otóż kierownik budowy może przede wszystkim zgłosić się do inwestora z prośbą o zmiany w zakresie rozwiązań projektowych w ustalonych warunkach. Kierownik ma także prawo do ustosunkowania się w dzienniku budowy do wszelkich poleceń jakie są w nim określone, które zostały wpisane tam przez innych uczestników tego samego procesu budowlanego. Kierownik jest osobą ważną na placu budowy, dlatego też ma prawo kierować ludźmi.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *